Yuri!!! on Ice - Welcome to the Madness

Yuri!!! on Ice - Welcome to the Madness
Bonus Manga đi kèm Yuri!!! on Ice Vol.6 DVD/BD do Kubo Mitsurou - Hoạ sĩ thiết kế nhân vật. Câu truyện về bài diễn Exhibition của Yuri Plisetsky