You Are Still In A Bird Cage FULL

You Are Still In A Bird Cage FULL

Một bộ one shot rất hay và bá =)))

Bài học rút ra: KẺ NGUY HIỂM NHẤT CHÍNH LÀ KẺ AN TOÀN NHẤT emo

Đồng tác giả "Anh đã sai" và "Sachi-iro no One Room" (lão này toàn viết truyện deep với dark)

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

34 Bình luận