Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn
Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.

Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm !
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

10 Bình luận

  • Lag à mà hay đăng lại chap thế
  • Truyện này càng về sau càng nhàm. Có cái một đánh éo lại là gọi người, cứ vậy lập đi lập lại miết chán hết mún xem
  • Tăng tu vi thì chậm, trg khi, lúc nào cũng trg tình trạng đi ......ăn hành ngập cmn mồm. Thg tác có sở thích lạ vãi nồi.
  • Art đẹp vậy mà vẽ mấy cây kiếm nhìn cùi bắp vl. Truyện chủ tu kiếm đạo mà tr...omeoi
  • Em váy trắng, tiểu An, Linh Nhi thế là ổn
  • thiếu trang à ??

  • váy trắng nử tử hình tượng hơi chán .

  • mong chủ thớt up nhiều nhiều emoemo

  • truyện hay emo