Jaianto Ojosama

 Jaianto Ojosama
Tôi không thể tin rằng tiểu thư nhà tôi lại to đến thế.
Fujido Okiro là người lãnh đạo một tập đoàn có quy mô lớn về mặt hàng máy bán nước tự động của Nhật Bản và phục vụ bên cạnh cô ấy là người quản gia cá nhân của cô ấy, bác sĩ lập dị Sebastion.
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Lạ
  • liếm cực mạnh emo

  • Cái sự siêu nhoi, siêu bựa và khoa học siêu dị này, đệ tử của seyman oddman11?
  • Hay, đọc trên mobile k like đc thì phải làm sao