NGHỊCH THIÊN THẦN PHI CHÍ THƯỢNG

NGHỊCH THIÊN THẦN PHI CHÍ THƯỢNG

Sa cơ thất thế, bị gia tộc xóa tên, chịu mọi ức hiếp! Lại không ngờ phượng hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh! Một khi thức tỉnh, chấn động đất trời! Khi đứng trên đỉnh cao nhất, được mọi người kính ngưỡng, mới biết… “hắn”, lại là con gái!

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Đọc bao nhiêu lâu rồi giờ mới để ý là rất nhiều truyện của bạn ... này đăng, mà toàn đăng nhiều cùng một lúc. Cho nên hôm nay mình bị lú emo

  • thớt cứ up đều đều vậy thích thật emo

  • Haiz truyện chữ ra hết rồi
    • end thế nào vậy