X-tai Shinsho

X-tai Shinsho
Sugita Genpaku giao ước với ác quỷ để đổi lấy năng lực chữa trị mọi bệnh tật.
 
Nhưng nếu không chữa ai trong vòng 24 giờ thì linh hồn cậu ta sẽ bị tước lấy!!
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận