Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Mathatvicedanoimattoi orz, đọc tới này thấy các mối quan hệ loạn xà ngầu, tình yew gì mà sao rối vice, như là hồi xưa đọc loại “vì để người kia nhận ra tình yew ch*** người khác trước mặt” vậy á mass bộ này làm mình sợ heix, ban đầu tưởng ngọt cơ mà orz
  • Đm, mắt tôi bắt đầu có vấn đề rồi