Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • death note 2.0 à emo

  • Siêu phẩm là đây 
    Mình luôn muốn đọc một bộ truyện có nội dung là thg main làm sát nhân với tâm lý tội phạm , khốn nạn, mình luôn muốn đọc một bộ truyện có nội dung như thế emo

  • một bộ truyện thật là VL emoemoemoemoemo