Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • rasengan , công nhận tác vẫn chưa xuống tay nghề. Mặc dù phần này độ Hent ít đi tí nhưng vẫn nuột emo