Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • Vác nặng nên bị căng cơ ấy mà 😆
  • tội thằng nhỏ

  • Hình tượng Himmel xây dựng đẹp quá thể
    • Công nhận, Himmel đúng chất anh hùng luôn ý
  • avatar làm gì thì cũng phải thật phong cách, cho dù là rớt xuống vực emo

    • và luôn phải chuẩn bị đệm lưng