Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • tác giả cho thằng lz main làm màu quá 

    tưởng ngầu lạnh lùng boy nhưng thật ra nhìn như thằng thiểu năng ấy