Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • Mong lão tác cho Tam ca khỏi bệnh sớm để tham chiến. Đại chiến kiểu này mà ko có Tam ca thì uổng quá.