Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Chính phủ bảo mật thông tin bằng cách đưa mặt nó lên thời sự à?