Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • R ra đường k mặc bra luôn hả em
  • emo

  • emo

  • sao éo có phương án 3, là phương án mà ai cũng biết là gì đấy emo

    • đang kiếm cơm mà ra phương án "ai cũng biết là gì đấy" thì ông tác tự huỷ àemo

  • ngon, truyện viết theo vote à