Akechi Shounen No Karei Naru Jikenbo

 Akechi Shounen No Karei Naru Jikenbo
Akechi Shounen no Karei naru Jikenbo, kể về những mẫu truyện ngắn của thanh tra Akechi trước khi gặp Kindaichi sau này.....
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

7 Bình luận