Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)

 Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)
Trật tự và hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến đã đến hồi kết.