Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)

 Ánh sáng - bóng tối (Liên minh huyền thoại)
Trật tự và hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối. Cuộc chiến đã đến hồi kết.
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

8 Bình luận