Hirunaka no Ryuusei( one shot)

 Hirunaka no Ryuusei( one shot)

Một chap ngoại truyện về cặp đôi Mamura và Suzume

Khuyến khích các bạn đọc bản gốc trước.