Edens Zero

Edens Zero
Sẽ là một câu chuyện kết hợp thế giới ma thuật của Fairy Tail và Thánh Thạch Rave

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

107 Bình luận

 • reset xong đấm 1 lúc 2 boss luôn à ))

 • đù chưa gì gặp boss 2 rồi
 • Nhanh vãi, gần như nó vô nghĩa luôn ấy.__.
 • Nhanh vãi, gần như nó vô nghĩ luôn ấy.__.
  • nó vô nghĩa gì??? ý nghĩa của nó là mn có cơ hội để sửa những sai lầm của 200 chap trước và cảm thấy hạnh phúc khi sai lầm đó được sửa chữa???
 • Minh béo ah😂😂😂
 • vậy có khả năng gặp lại justice với crimson rồi
 • trailer dài hơn 200 chap

   

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/2TAlVvn join tele:������.me/AniCospl4y

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/2wufCSpm join tele:������.me/AniCospl4y

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/2wufCSpm join tele:������.me/AniCospl4y

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/2wufCSpm join tele:������.me/AniCospl4y

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/sE2rXy join tele:������.me/AniCospl4y

 • link cosplay nuột cho anh em https://ℳneylink.com/sE2rXy join tele:������.me/AniCospl4y

 • học DC reboot à

 • Hình như up nhầm chap 218 với 219 rồi bị ngược
 • Hình như up nhầm chap 219 với 218 rồi bị ngược
 • Hình như up nhầm chap 219 với 218 rồi bị ngược
 • emovailol não tôi

 • Vì vậy, cho nên chớ gả con gái các ngươi cho con trai chúng nó, và đừng cưới con gái họ cho con trai của các ngươi; chớ hề tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó, để các ngươi trở nên mạnh dạn, ăn hoa lợi của xứ, và để nó lại cho các con trai mình làm cơ nghiệp đời đời.

 • cảm giác chả khác gì one piêc với naru to