Ngạo Thị Thiên Địa

Ngạo Thị Thiên Địa
emo
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

62 Bình luận

 • mới búng phát chết con hắc nhân mà con nhỏ vẫn gáy rõ khét emo

 • trường hồng kiếm của hồng miêu
 • tiên tôn gì chả tí uy nghiêm gì, uy áp cũng không xài được, để cho bọn sâu kiến chửi trên đầu trên cổemo

 • Tiên tôn gì thần thức thì kém, chạy thì chậm, cứ để mấy con kiến cắn nát cả chân emo

 • truyện kết nhất liên u thôi, não bình thường nhất truyện
 • Main phế quá, phải để con bé ra tay mới vừa
 • đường đường là tiên tôn mà không có cái gì đề phòng bảo vệ người thân 🤣
 • tới thg cha main cũng nào tàn các thế lực lớn ở sở châu đều nể con ổng mà ổng vẫn nghĩ nó yếu
 • Anh rất ngầu, nhưng vẫn bị hội đồng chết
 • mong anh sớm gặp bắc huyền ca
 • em gái tranh thủ ghê thật
 • toàn anh đại chị đại sợ hãi cả mà vẫn chưa sợ. Đúng là cần cất não khi đọc bộ này.
 • xem thường chủ tịch và cái kết
 • Giờ tôi mới để ý thg kia tên là "thiếu khôn"
 • thương long của phàm ca à
 • tính ra đạo tâm main hơi yếu, thua xa thiên lang ssaon huynh và trường ca đạo huynh
 • Đến như gió chạy như chó
 • Truyền sức mạnh theo cách quen thế nhỉ
 • Có ai chưa tìm được truyện chữ, muốn biết ko nè.😎
 • Đọc giải trí cũng được. Cứ cất não mà đọc thôi