Adventure time SweetPayback Bubbline R18 Comic

Adventure time SweetPayback Bubbline R18 Comic
Lợi dụng buổi lưu diễn cuối của Marceline, Bonnie đã có cơ hội trả thù ngọt ngào của mình
(Truyện có chứa ảnh không phù hợp lứa tuổi dưới 18 cân nhắc trước khi xem)
Bộ truyện này không thể xem vì một trong các lý do sau:
1/ Có chất lượng thua cứt chó
2/ NTada không thích
3/ Chính chủ sở hữu truyện yêu cầu xoá
4/ Truyện 18+ được phát hiện
5/ Truyện chống lại Việt Nam
Nếu bạn vẫn muốn xem, thì hãy vào link này: https://blogtruyen.vn