Alter Suite - Tana Project

 Alter Suite - Tana Project
Trong 1 lần đi cảnh, bị vài con quái hội đồng ai đó đã xả thân dùng NP để giải vây và để bị trọng thương hoặc do hết mana mà hôn mêemo...rồi 1 ai đó nữa lợi dụng lúc người ta yếu lòng mà thả bả và tiện tay là gì đó luônemo
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

10 Bình luận