CUỘC ĐỜI THỨ HAI CỦA MỘT GANGSTER

CUỘC ĐỜI THỨ HAI CỦA MỘT GANGSTER

Một thanh niên gangster được hội anh em xin tí tiết, muốn giúp hoá kiếp sớm. Ai ngờ anh chưa ngỏm hẳn mà được cơ hội làm lại cuộc đời.

 
loading...

Đang tải...