Cô vợ bợm rượu

Cô vợ bợm rượu
Đường, đường và đường!
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

56 Bình luận

 • t vừa lưu lại toàn bộ công cmn thức công nhận t rãnh thẹc
  • bữa nào ông lôi đống công thức ra lấy le với gái là hết nước chấm

 • nhà thằng này hảo hán ko

   

 • dit me cai truyen nay
 • Công thức cuối phải là thêm 2 phần nước cam chứ sao thành vodka ròo
 • Rượu này ngọt quá
 • Sợ thật. Mà sợ ngộ độc cơm chó
 • void Run()
  {
  while (!quit)
  {
  Draw();
  Input();
  Logic();
  }
  }
  };
  int main()
  {
  cGameManger c(40, 20);
  c.Run();
  return 0;
  }

 • //bottom wall
  if (bally == height - 1)
  ball->changeDirection(ball->getDirection() == DOWNRIGHT ? UPRIGHT : UPLEFT);
  //top wall
  if (bally == 0)
  ball->changeDirection(ball->getDirection() == UPRIGHT ? DOWNRIGHT : DOWNLEFT);
  //right wall
  if (ballx == width - 1)
  ScoreUp(player1);
  //left wall
  if (ballx == 0)
  ScoreUp(player2);
  }

 • void Logic()
  {
  int ballx = ball->get);
  int bally = ball->getY();
  int player1x = player1->get);
  int player2x = player2->get);
  int player1y = player1->getY();
  int player2y = player2->getY();

  //left paddle
  for (int i = 0; i < 4; i++)
  if (ballx == player1x + 1)
  if (bally == player1y + i)
  ball->changeDirection((eDir)((rand() % 3) + 4));

  //right paddle
  for (int i = 0; i < 4; i++)
  if (ballx == player2x - 1)
  if (bally == player2y + i)
  ball->changeDirection((eDir)((rand() % 3) + 1));

 • void Input()
  {
  ball->Move();

  int ballx = ball->get);
  int bally = ball->getY();
  int player1x = player1->get);
  int player2x = player2->get);
  int player1y = player1->getY();
  int player2y = player2->getY();

  if (_kbhit())
  {
  char current = _getch();
  if (current == up1)
  if (player1y > 0)
  player1->moveUp();
  if (current == up2)
  if (player2y > 0)
  player2->moveUp();
  if (current == down1)
  if (player1y + 4 < height)
  player1->moveDown();
  if (current == down2)
  if (player2y + 4 < height)
  player2->moveDown();

  if (ball->getDirection() == STOP)
  ball->randomDirection();

  if (current == 'q')
  quit = true;
  }
  }

 • cGameManger(int w, int h)
  {
  srand(time(NULL));
  quit = false;
  up1 = 'w'; up2 = 'i';
  down1 = 's'; down2 = 'k';
  score1 = score2 = 0;
  width = w; height = h;
  ball = new cBall(w / 2, h / 2);
  player1 = new cPaddle(1, h / 2 - 3);
  player2 = new cPaddle(w - 2, h / 2 - 3);
  }
  ~cGameManger()
  {
  delete ball, player1, player2;
  }
  void ScoreUp(cPaddle * player)
  {
  if (player == player1)
  score1++;
  else if (player == player2)
  score2++;

  ball->Reset();
  player1->Reset();
  player2->Reset();
  }

 • ))))))))

 • Không rõ ô anh này làm gì nhỉ? t còn tưởng là ổng chỉ làm part time cho ông chủ quán rượu

  • Trước thì làm bartender giờ thì làm thiết kế nội thất chap 21 có nói rồi
 • đầu cứ nghĩ đến cái tua vít trong grand blue ạ )

  • y chang )
  • y chang )
 • mấy công thức rượu của bộ này có đúng ko nhỉ

  • Làm thử đi rồi biết
 • ngọt

 • Tôi underate bộ này , lí do vô cùng đơn giảnemo
  1) Xây dựng tình huống truyện lặp mô típ ---> nhàm chán emo ( gần như dùng để mở mang kiến thức cho người đọc về rượu thì đúng hơn )

  2)Tag Rommace hơi thừa , tại chủ yếu là xoay quanh về rượu , tình huống rommacome thật sự xuất hiện quá nhạt + tình huống rommance xuất hiện gần như giống nhau 100% , khai thác tiềm năng NV quá tệ emo

  • Trước mình đọc vài chap là bỏ rồi. Chán emo

  • haizzzzzzz, theo tại hạ đọc còn đỡ hơn cái đống LN chuyển thể, art gánh còng lưng, bộ này xem ngọt là chính, mà nhìn chúng nó pha rượu là chủ yếu

 • avatarđíu phải drop forever

 • emo

 • Á hự