Doc truyen audio

Madou no Keifu

Madou no Keifu

Ở câu truyện này, nơi nhưng ma pháp sư không còn là những người anh hùng, phép thuật của họ không được gọi là thần linh ban phước nữa, tại đây họ ma pháp sư bị khinh bỉ, kì thị và bạo hành...

 
loading...

Đang tải...