NHÂN VẬT PHẢN DIỆN BẤT TÀI

NHÂN VẬT PHẢN DIỆN BẤT TÀI

Anh ta thậm chí không thể giết người, nhưng anh ta là một nhân vật phản diện? Đó là loại nhân vật phản diện nào? Kim Dong Jin, một học sinh trung học tự gọi mình là nhân vật phản diện chuyên khám phá mặt tối. Và điểm yếu chết người của nhân vật phản diện này là…

loading...

Đang tải...