Shokuryou Jinrui Re: Starving Re:velation

Shokuryou Jinrui Re: Starving Re:velation
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

70 Bình luận

 • Giống dacosa vl
 • OHHHHHHHH, anh hiện hồn về rồiemo

 • Thế là phần 1 xong thì vẫn éo giết được hết đám quái này xong đến giờ thì chúng nó chiếm cả trái đất luôn rồi à? Điên vailoz thế

 • Từ sau phần 1 nó thành cái gì thế này?

 • Xử gọn bọn tôm tép còn đi thăm thằng đệ nào
 • ảo ma, ra lệnh phát đứng im thật lunemo

 • emodm vừa lướt raw chap sau còn điên loạn hơn nữa nhé thằng tác giả bộ này chập cmnr

 • emoclgt

 • ????
 • Chào hai anh em hóa ra đm 2 ae trốn trong gen của thằng này vl quá
 • 2 anh điên và máu chó ở phần 1 đã trở lại emo

 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • Holy shit hes back
 • emovãi l luôn thuật triệu hồi

 • edo tensei