KIỀU PHU CÓ HỈ

KIỀU PHU CÓ HỈ

Một đêm xuân hắn không chùn bước vì nàng mà hạ sinh một đứa con gái nhưng đổi lại nàng rời đi mà không nói một lời. Năm năm sau nàng được phong tướng phong hầu khí phách trở về. Bọn họ sẽ dứt khoát chặt đứt dây tơ hay gương vỡ lại lành?

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • nam sinh con bằng lỗ dit à emo

  • dị vcl tôi đã đọc biết bao nhiêu bộ nam ti nữ tôn bộ này là bộ dị nhất ta từng đọc

  • Bộ này đọc thì phải vứt não ra để đọc, nhưng mà nó mang giá trị giải trí cao, mấy đoạn ngược, thì mình ngồi cười phun cơm luôn
  • Nữ tôn thế giới, nam sinh con
  •  WTF