Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử

Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử
emo
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

17 Bình luận

 • Gacha à )
 • e
 • Dcm lặp chap từ 175
 • Mờ vãi muốn lé mắt
 • 101 lên 155?
 • Coi lần 86 chap cũng khá phê
 • emo

 • emo

 • emo

 • emo

 •  truyện chữ: Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

 • vãi tưởng boom ]]]

   

 • Tác giả lấy ý tưởng của truyện khác ráp vào a chưa gì đã thấy thế giới hoàn mỹ với đấu phá thương khung trong này rồi
 • Sau 20 chap đầu đọc cũng đc phết. Mong team dịch ra nhanh nhanh
 • 🖕🏿
 • 🖕🏿