Học Giả Trở Lại

Học Giả Trở Lại

Cử nhân Ma Hyun, sau khi mất tích trong 10 năm, anh đã trở lại xã hội với tư cách là một chủ nhân quyền lực! Trong khi là một giáo viên, anh ấy cũng đang cố gắng thanh trừng tổ chức xấu xa tên là Heukcheonbyeol. Và như vậy, cuộc sống của anh ấy với tư cách là người thầy mạnh nhất của Joongwon đã mở ra ngay bây giờ!

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

32 Bình luận

 • emoemo

 • Sao thấy mùi deadflag
 • Ơ , ko lẽ có fáp sư trong vực
 • sau đó 2 người ịt nhau rất nhiều
 • lên thuyền thôi anh em )

 • Ngu
 • Gay vcl
 • Ơ kìa hôn luôn à nhanh thế
 • đang hay lại hết 

 • Mới chương 1 thôi, đoạn trước thì xưng cháu? Ngay phía dưới thì kêu huynh? Clgtn? 😳🙄🙄🙄🙄
 • Ơ kìa ko phải do t spam đâu tự nhiên lag
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân
 • Do xem hentai nhiều quá ko trong đầu tự nhiên tưởng tượng làm tình trên cân đẩu vân