Sơn Hải Kính Hoa

Sơn Hải Kính Hoa
Truyện tranh quảng cáo game "Sơn Hải Kính Hoa". Những câu chuyện hài hước thường ngày của Hoàng Long và thần thú Bạch Trạch cùng các nhân vật khác.