One-shot FGO ngẫu nhiên

One-shot FGO ngẫu nhiên
Well, tôi dịch dou FGO với hy vọng một ngày nào đó hen tôi dịch được lên hiền tài việt nam =]]]
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

12 Bình luận

 • Bỏ chức i di ta dc từ seg
 • yes, chịt 

 • Tôi cần chi tiết hơn
 • Whyyyyyyyyyyyy?
 • haha hóng dou cả nhà rồng nhọ emo

 • Ờ hờ... Đang trẻ con mà...
 • Lại khóc r... Beel!! Lấy oản ra dỗ bạn này!!
 •  nó ngẫu nhiên tức là vẫn có khả năng có mấy thứ kì lạ quái đản đúng koemo

  • Ko đâu, nhưng sẽ xuất hiện nhiều dou có Sieg (waifu tôi) thôi
  • thế thì tốt

 • Bạn dịch khá tốt ! Cố gắng lên!