Gyaru who wants the boy she likes to apply oil for her but is too embarrassed to ask directly

Gyaru who wants the boy she likes to apply oil for her but is too embarrassed to ask directly
Tsundere gyaru at the beach with her crush, doing tsundere gyaru things.
Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

8 Bình luận

 • Mỡ quá ngấy lắm
 • cái nách kìa, tui muốn mlem

 • con cua thần thánh , nó được God cử xuống để nhân giống loại người

   

 • Đọc lại mowia để í con cua đang làm gì )
 •  Con cua là K-ICM chơi bẩn jack à???

  emo

 • wtf oneshot

 • ngắn như cc thằng post vậy