Cool na Senpai wo Medetai

 Cool na Senpai wo Medetai
Người chốn công sở hay có trò khen ngợi trước mặt, nói xấu sau lưng. Sao không làm ngược lại nhỉ?