Vô Thượng Thần Đồ

Vô Thượng Thần Đồ

Đây là một cái tất cả mọi người đều có hi vọng thành thần thế giới. Đi Lôi Thần thần đồ, có thể trở thành Lôi Thần. Đi Sơn Thần thần đồ, có thể trở thành Sơn Thần. Trở thành thần linh về sau, nhưng mở thần quốc. Người xuyên việt lê thương không có tiền không có thiên phú, không cách nào thất thần đồ, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất còn không có thành thần liền mở ra thần quốc thần đồ người!

Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Truyện conkec gì toàn cắt đôi trang? Hay mạng nhà t/ đt của t k load đc hết truyện vậy? 1 chương 2 chương k load đc hết? Sao gần như chương não cũng bị load k hết truyện? Hay do......truyện vậy? Đừng nói......