Thiếu Nữ Của Unicornis Và Đại Thú Công

Thiếu Nữ Của Unicornis Và Đại Thú Công

Một câu truyện cổ tích về lời cầu nguyện của thiếu nữ sẽ thay đổi cả thế giới. Tại thế giới nơi loài người chung sống với muông thú, có một ngôi làng hẻo lánh mang tên Sheerwood, là nơi tiểu tộc với địa vị thấp âm thầm sinh sống. Tại đây, Rana sống như một nô lệ vì không giống với người mẹ tộc Hydwarf vừa khéo tay, lại xinh đẹp và tài năng của mình.

Một ngày nọ, cô đã gặp anh chàng nhân tộc Rayfold, vận mệnh cô bắt đầu thay đổi từ đó…!