TENSEI PANDEMIC

TENSEI PANDEMIC
main nhà ta có chút vấn đề: là trai nhưng mọi người đều nghĩ a ấy là gái :v
A ấy luôn muốn trở nên "đô" hơn bằng mọi giá. Bỗng một ngày, một tờ rơi kì lạ xuất hiện...
Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu...