Gyakusatsu Happiendo

Gyakusatsu Happiendo
Để cứu đứa em gái bị bệnh nặng của mình, Kusakabe Makoto buộc phải "mỗi ngày giết một người". Từ đây, câu truyện về sự đấu tranh tâm lý xoay vần giữa tội ác và trừng phạt của cậu, bắt đầu! tham gia nhóm : https://www.facebook.com/groups/2715467331818090
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

25 Bình luận