Sau khi bị trục xuất, tôi - người duy nhất sử dụng được kiếm thần đã trở thành người mạnh nhất nhờ thức tỉnh thần kiếm!

Sau khi bị trục xuất, tôi - người duy nhất sử dụng được kiếm thần đã trở thành người mạnh nhất nhờ thức tỉnh thần kiếm!

Đây là câu chuyện về Al, người trở thành người mạnh nhất nhờ thức tỉnh thần kiếm, đưa thị trấn từ đáy xã hội lên "đỉnh kao cuộc sống" và khiến tên tuổi của mình được cả thế giới biết đến.

Link của nhóm: https://www.facebook.com/NhacaiVL
Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • mấy a jav hết ý tưởng r truyện nào giờ cũng xêm xêm