Iron Lung

Iron Lung
Trong một tương lai siêu công nghiệp hóa, Lilac Akita sống những ngày tháng trong bệnh viện, do một căn bệnh khiến đôi chân của cô trở nên vô dụng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi một nhà khoa học lập dị tiếp cận cô với cơ hội lái một loại vũ khí mới:Thiết Phế.