My Little Pony: Spirit of the Forest

My Little Pony: Spirit of the Forest

Trong một chuyến đi cắm trại, Apple Bloom, Sweetie Belle và Scootaloo đã phá hiện ra rằng: Khu rừng ưa thích của các bạn ấy đang bị phá hoại! Không biết kẻ nào đang đứng đằng sau chuyện này?

Liệu khu rừng có còn giữ được màu xanh? Liệu linh hồn của rừng cây sẽ bị kẻ xấu kia tiêu diệt? Tất cả đều trông chờ vào kết quả chuyến phiêu lưu đội Duyên Tự Chinh!