Tổ chim phượng hoàng

Tổ chim phượng hoàng

Thời cổ đại, thế giới mới ra đời, mọi trật tự chưa được thiết lập, thế giới hỗn loạn, tam giới bất an. May mắn thay, bốn vị vua bất tử là Hành Dương, Đông Dương, Linh Dương và Thanh Dương đột nhiên xuất hiện để bảo vệ thế giới, thu hút sự tôn sùng của tất cả các chủng tộc và sống hòa thuận. Trời đất trở lại trong xanh, cảnh tượng phồn hoa. 

Tuy nhiên, tại sao phong cách vẽ tranh ở Phượng tộc lại khác biệt đến vậy? Nhảy lên nhảy xuống, khống chế trời đất, quấy nhiễu chư tiên không tìm được bình yên. Tiếp theo đó chuyện gì sẽ xảy ra...

Nhà của mình ở đây nha

https://www.facebook.com/docmanhuade