Dáng vẻ của tình yêu: điều trái tim mong muốn

Dáng vẻ của tình yêu: điều trái tim mong muốn

Lộ Dương, một diễn viên lạc quan đẫ chia tay người yêu vì ước mơ của mình, làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ, xứng đáng với tình yêu đã mất nhưng không thành công. Trì Sính, một diễn viên tài năng vừa phấn đấu cho ước mơ của mình, lại càng khép kín sau khi chia tay vì tính cách thu mình... Cả hai từ kẻ thù thành bạn vì cùng số phận. Họ động viên và hỗ trợ lẫn nhau và chữa lành cho nhau trên con đường diễn xuất. 

Ghé đây ăn lẩu nha mấy fen

 https://www.facebook.com/lauthapcamfulltopping