Jimi na Ko hodo Jitsu wa H tte Uwasa Aru yo

Jimi na Ko hodo Jitsu wa H tte Uwasa Aru yo
Thanh niên học dốt nhờ bạn dạy kèm, kèm xong học giỏi hay giỏi cái khác thì chưa biết
 
Bộ truyện này không thể xem vì một trong các lý do sau:
1/ Có chất lượng thua cứt chó
2/ NTada không thích
3/ Chính chủ sở hữu truyện yêu cầu xoá
4/ Truyện 18+ được phát hiện
5/ Truyện chống lại Việt Nam
Nếu bạn vẫn muốn xem, thì hãy vào link này: https://blogtruyen.vn