Ryoukai Shinpan

Ryoukai Shinpan
Một ngôi làng đột nhiên xuất hiện những bộ phận cơ thể từ trên trời rơi xuống. Sự thật của chuyện này là gì?