Đừng chọc anh nữa mà, Nagatoro-san (từ chap 124)

Đừng chọc anh nữa mà, Nagatoro-san (từ chap 124)

Nagatoro là một nữ sinh năm nhất có một sở thích là "Bắt nạt" senpai của mình. Điều gì đang chờ đợi họ phía trước!!?