Oshi to no yuri wa arienai!

Oshi to no yuri wa arienai!
Hoàn hảo + bất hảo = ?