Seijo No Chi

Seijo No Chi
Giao kèo máu lửa giữa một "Ma Cà Rồng" và một "Vị Thánh"...
ai muốn nghe lồng tiếng thì vào 2 link youtube này:
Part1: https://youtu.be/b4t-f81jDgY?si=sWhm4iQDinXHsGaV
Part2: https://youtu.be/gwO3wT0XdWY?si=siWELoXlIojXywD2