Sống cùng nữ ninja

Sống cùng nữ ninja
Câu chuyện về cuộc sống như vợ chồng của hai ninja thuộc hai gia tộc có mối thù truyền kiếp.