Haibasu

Haibasu
Một người Châu Á không có danh tiếng gì có tham vọng thăng hạng lên NBA
Nhân vật chính Takamido Hai, người đang thách thức một vị trí tại NBA. Dù cho chỉ việc có mặt ở đây cũng đủ giỏi rồi... Tuy nhiên, anh ấy không bao giờ biết khi nào nên từ bỏ và chẳng bao lâu nữa với sức chính mình anh sẽ.............