Shounan Ramen Girl

Shounan Ramen Girl
Hitomi, người chuyển đến Shonan từ Shinshu, đột nhiên bị lạc. Sau đó Hoko người yêu thích mì ramen, đền chùa, xuất hiện! và ........ hành trình khám phá ẩm thực và địa danh bắt đầu.